Skip to main content

Veel gestelde vragen

Vragen over palliatieve terminale zorg

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is de zorg die belangeloos wordt gegeven door partner, kinderen, familie, buren of vrienden. Ieder die regelmatig voor iemand met een ziekte of beperking zorgt, is een mantelzorger.

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is de zorg die wordt verstrekt als sprake is van een levensbedreigende ziekte waarbij genezing niet meer mogelijk is.

Palliatieve zorg bestaat uit zorg die erop gericht is de laatste fase zo comfortabel mogelijk te maken. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan pijnbestrijding, lichamelijke verzorging en/of psychische, pastorale of spirituele begeleiding.

Wat is terminale zorg?

Terminale zorg wordt gegeven in het laatste deel van de palliatieve fase, als de zorg intensiever wordt, de  patiënt niet meer alleen kan zijn en het overlijden nabij is.

Vragen over zorg in het hospice

Wat zijn de kosten voor verblijf in het hospice?

Uw zorgverzekeraar vergoedt hospicezorg als de levensverwachting minder dan drie maanden is. Daarnaast geldt een eigen bijdrage van 45 euro per dag voor de verblijfskosten in Hospice IJsselPolder. Steeds meer zorgverzekeringen hebben deze eigen bijdrage voor hospicezorg in een aanvullend pakket opgenomen. In dat geval krijgt u de eigen bijdrage (deels) terug. Op Zorgwijzer vindt u de vergoedingen vanuit de basisverzekering en vanuit de aanvullende verzekering.

Is de eigen bijdrage een probleem? Bespreek dit met ons, dan zoeken we samen naar een oplossing.

Kan mijn eigen huisarts mij blijven volgen?

Het is heel wenselijk dat uw eigen huisarts u blijft volgen. Voor ons is het heel belangrijk dat de eigen huisarts de terminale zorg kan bieden. Dit wordt met u en uw huisarts besproken voorafgaand aan opname in ons hospice. Mocht uw huisarts de zorg niet op zich kunnen nemen, dan zijn er huisartsen in Rotterdam- Prins Alexanderpolder die dit willen doen.

Waarom spreken jullie van bewoners en niet van patiënten?

Ons hospice is een bijna-thuishuis. In een huis verblijven bewoners en geen patiënten.

Zijn er bezoektijden?

Er zijn geen bezoektijden, onze bewoners hebben de regie en bepalen wie zij willen ontvangen. Wel is het zo dat wij een woonhuis zijn met meerdere bewoners en dus rekening met elkaar willen houden.

Kan familie blijven slapen?

Er is geen aparte logeerkamer. Er is wel een logeerbed dat op de bewonerskamer geplaatst kan worden.

Kan ik nog een sigaret roken?

In het hospice geldt een rookverbod. In onze tuin kunt u wel roken.

Hoe gaat het met eten en drinken?

Heeft u trek in iets speciaals? Onze vrijwilligers zullen er alles aan doen om dit dan voor u te verzorgen. Er wordt naar wens voor u gekookt. Per keer kan een naaste blijven mee-eten. Voor het mee-eten tijdens het diner vragen wij een kleine vergoeding.

Zijn er huisregels?

In principe zijn er geen huisregels. We vinden het wel belangrijk om de rust te bewaren, zodat iedereen zich thuis voelt.

Wat is respijtzorg, ook wel logeren genoemd?

Het is mogelijk om tijdelijk in ons hospice te verblijven. Dit kan bijvoorbeeld wanneer uw partner een operatie moet ondergaan en daardoor even niet voor u kan zorgen of wanneer uw vaste mantelzorger een adempauze nodig heeft. U krijgt in het hospice de juiste verzorging, zodat u na een paar weken weer naar uw eigen huis kunt. De wijkverpleegkundige en huisarts komen tijdens de logeerperiode in het hospice bij u in plaats van bij u thuis. Voor deze zorgmogelijkheid (respijtzorg) is een palliatieve indicatie van de huisarts nodig.

Vragen over zorg bij u aan huis

Ik wil graag thuis overlijden, kan dat?

Uit onderzoek blijkt dat de 68% van de mensen het liefst hun laatste dagen in de vertrouwde omgeving wil zijn en dat is meestal thuis. Met de hulp van medische en thuiszorgvoorzieningen en soms specialistische hulp, kan dat ook bijna altijd.

Informeer uw familie, huisarts en/of een thuiszorgorganisatie over uw wens en overleg met hen hoe dit gerealiseerd kan worden. Ook Vrijwilligers Terminale Zorg (VTZ) kan ter ondersteuning van mantelzorgers ingeschakeld worden.

Schroom niet, er kan vaak meer dan u denkt!

Wilt u eens komen kijken in het hospice?