Tijdelijke zorg

(logeren)

Het is mogelijk om tijdelijk in ons hospice te verblijven (logeren). Het kan zijn dat het zorgen voor een familielid in de terminale fase in de thuissituatie zwaar is of dat een korte pauze nodig is om op adem te komen. Dan kan IJsselPolder de zorg tijdelijk overnemen van de mantelzorger(s).

Bij het intakegesprek worden afspraken gemaakt over de duur van de opname. Hierbij geldt een maximum van twee weken. Verder moet het duidelijk zijn dat de gast na de opname weer naar huis, het ziekenhuis of het verpleeghuis terug kan gaan.

Tijdens de logeerperiode komen huisarts en wijkverpleegkundige in het hospice, in plaats van thuis.

Voor deze vorm van zorg is een palliatieve indicatie van de huisarts nodig.

Kosten

Uw zorgverzekeraar vergoedt hospicezorg als de levensverwachting minder dan drie maanden is. Daarnaast geldt een eigen bijdrage van 45 euro per dag voor de verblijfskosten in Hospice IJsselPolder. Steeds meer zorgverzekeringen hebben deze eigen bijdrage voor hospicezorg in een aanvullend pakket opgenomen. In dat geval krijgt u de eigen bijdrage (deels) terug. Op Zorgwijzer vindt u de vergoedingen vanuit de basisverzekering en vanuit de aanvullende verzekering.

Is de eigen bijdrage een probleem? Bespreek dit met ons, dan zoeken we samen naar een oplossing.

Wilt u eens komen kijken in het hospice?