Organisatie en bestuur

Hospice IJsselPolder is een aparte stichting die, samen met Hospice IJsselThuis (Nieuwerkerk aan den IJssel) en Hospice IJsselOever (Capelle aan den IJssel) valt onder het bestuur van stichting IJsselHospices. De manager is voor alle locaties dezelfde. De hospices hebben elk twee eigen coördinatoren en een eigen invalcoördinator. De bereikbaarheidsdienst (de dienst buiten kantoortijden) wordt door de coördinatoren bij toerbeurt voor alle locaties gedaan. Er is dus altijd één coördinator die voor de hospices bereikbaarheidsdienst heeft.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet.

Bestuursleden stichting IJsselPolder

George Henkens

George Henkens

voorzitter
Douwe van der Werf

Douwe van der Werf

penningmeester
Aad de Jong

Aad de Jong

secretaris
Carin Gaemers

Carin Gaemers

lid
Cor van Marle

Cor van Marle

lid

 

Download het Beleidsplan IJsselPolder

Download het Financieel overzicht 2020

Wilt u eens komen kijken in het hospice?