Skip to main content

Organisatie en bestuur

Hospice IJsselPolder is een aparte stichting die, samen met Hospice IJsselThuis (Nieuwerkerk aan den IJssel) en Hospice IJsselOever (Capelle aan den IJssel) valt onder het bestuur van stichting IJsselHospices. De manager is voor alle locaties dezelfde. De hospices hebben elk twee eigen coördinatoren en een eigen invalcoördinator. De bereikbaarheidsdienst (de dienst buiten kantoortijden) wordt door de coördinatoren bij toerbeurt voor alle locaties gedaan. Er is dus altijd één coördinator die voor de hospices bereikbaarheidsdienst heeft.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet.

Bestuursleden stichting IJsselPolder

George Henkens

George Henkens

voorzitter
 voorzitter@ijsselhospices.nl

Douwe van der Werf

Douwe van der Werf

penningmeester
 penningmeester@ijsselhospices.nl

Aad de Jong

Aad de Jong

secretaris
 secretaris@ijsselhospices.nl

Vacature

Vacature

lid
 

Cor van Marle

Cor van Marle

lid
 

Vacature Bestuur IJsselHospices

Het bestuur komt graag in contact met kandidaten die het bestuur willen versterken en ter vervanging van leden wiens zittingstermijn binnenkort verstrijkt.

Download het Beleidsplan IJsselPolder

Download het Jaarrekening 2021

Wilt u eens komen kijken in het hospice?