Skip to main content

Kernwaarden van Hospice IJsselPolder

De kernwaarden binnen IJsselPolder zijn: Liefde, kennis en kunde.

Liefde

Liefde voor de medemens staat centraal binnen IJsselPolder. Belangeloos en genereus zetten we ons in voor bewoners in hun laatste levensfase. We kijken om naar onze bewoners en hun naasten en we voelen ons medeverantwoordelijk voor hun welzijn, ongeacht hun afkomst of religie.

We houden rekening met hun keuzes en we respecteren deze, ook wanneer deze anders zijn dan de onze. We hebben respect voor hun autonomie en het behoud van de eigen regie. Respect voor deze autonomie geeft onze bewoners de ruimte om innerlijke rust te vinden, om te durven en kunnen zijn wie zij zijn. En vooral: om uiteindelijk te sterven op de manier zoals de bewoner wenst en die passend is bij haar/zijn leven.

Kennis

Binnen IJsselPolder is er kennis van zaken: verstand van zaken om zorg te dragen voor de kwaliteit van leven en om het sterven zo veel mogelijk te ondersteunen. Het gaat uitsluitend om de bewoner in het hospice of de cliënt thuis en diens welbevinden en niet om de vrijwilliger, de verpleegkundige of de coördinator.

‘Er zijn’ is het motto van de landelijke stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ). Binnen IJsselPolder betekent dit ‘er zijn’: er mogen, durven en kunnen zijn ter ondersteuning van de bewoner en haar/zijn naasten, op een manier die aansluit bij de wensen en behoeften van de bewoner of cliënt.

Onze kennis houden we bij door jaarlijks geschoold, nageschoold of bijgeschoold te worden.

Kunde

Binnen IJsselPolder zijn we kundig en vaardig in het verzorgen van mensen in de palliatieve, terminale levensfase. We beschikken inmiddels over jarenlange ervaring en zijn bekwaam in het adequaat uitvragen van wensen van onze bewoners of cliënten.

Intervisie is onderdeel van onze dagelijkse praktijk.

Wilt u eens komen kijken in het hospice?