Skip to main content

Gift wijkdiaconie Zevenkamp

Wij hebben van de Wijkdiaconie van de Ontmoetingskerk in Zevenkamp een gift gekregen van € 700,–. Heel veel dank daarvoor. Wij zullen het bedrag gebruiken om de tekorten in de exploitatie van het Hospice te dekken. Als beginnend hospice krijgen wij in de eerste twee jaar maar een beperkte subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.