Skip to main content

Gift wijkdiaconie Zevenkamp

By 9 februari 2023VVIJP nieuws

Tijdens de kerkdienst in de Ontmoetingskerk in Zevenkamp is gecollecteerd voor Hospice IJsselpolder. Wij hebben daarmee een gift van € 137 ontvangen. Wij bedanken de kerk voor deze gift. Het laat zien dat het hospice ook midden in de gemeenschap van Zevenkamp staat.