Skip to main content

Gift familie Teddy Macbean

Wij hebben een gift van € 250,– ontvangen van de familie Macbean. Teddy Macbean heeft in oktober in ons hospice gewoond. Hij is op 16 oktober overleden.

Wij  danken de familie voor deze mooie gift. Wij willen het geld gebruiken voor het “Lichtplan” waarbij de verlichting in het hospice beter aansluit op de behoeften van bewoners en medewerkers.