Skip to main content

Stichting Vrienden van Hospice IJsselPolder

De stichting Vrienden van Hospice IJsselPolder heeft tot doel de fondsen te werven die nodig zijn om de exploitatie van het hospice mogelijk te maken. Het hospice heeft namelijk geen andere inkomsten buiten de vrijwillige bijdragen die worden ontvangen van instellingen, organisaties, bedrijven en particulieren. De verworven gelden zijn dus nodig om de exploitatie van het hospice nu en in de toekomst mogelijk te maken.

De bestuursleden van de stichting Vrienden van Hospice IJsselPolder zijn allen onbezoldigd.

De stichting heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Deze toekenning is alleen mogelijk als alle inkomsten uit giften en donaties komen en heeft een gunstig effect op de belastingheffing, zodat de donaties volledig ten goede komen aan het hospice.

Informatie over de ANBI-status vindt u op de website van de belastingdienst.

Download de jaarrekening 2023 van de stichting Vrienden van Hospice IJsselPolder.
Download het Formulier Publicatieplicht ANBI van de stichting Vrienden van Hospice IJsselPolder.

Wilt u eens komen kijken in het hospice?