Skip to main content

Collecte voor Hospice IJsselpolder

By 7 november 2021november 18th, 2021VVIJP nieuws

In de Ontmoetingskerk in Zevenkamp vertelde Rudy Schoonveld namens de Vrienden van IJSSELPOLDER wat dingen over IJsselPolder. Sinds de opening hebben ruim 25 mensen in het hospice gewoond. Er zijn 60 vrijwilligers actief in het hospice. We hebben nog geld nodig om  het exploitatietekort te dekken, totdat we subsidie krijgen van het ministerie van VWS. Daarna hebben de diakenen gecollecteerd voor het hospice. De collecte bracht € 103 op. De kerk vierde ook de Dankdag voor het gewas en arbeid. Als oogst hebben de kerkleden fruit verzameld. Een paar kerkleden komen dit fruit dinsdag aanbieden aan het hospice.