Skip to main content
 

U bepaalt,
ook in uw laatste
levensfase

Hospice IJsselPolder Rotterdam bloemen in woonkamer

Hospice IJsselPolder is een huis van warmte en aandacht, waar het draait om ondersteuning in de laatste levensfase. De zorg van ons team is erop gericht het lijden te verlichten en het leven waarde en kwaliteit te geven. De bewoner bepaalt, ook en juist in zijn laatste levensfase. Dat is voor ons van het grootste belang.

Zorg met liefde, kennis en kunde

Hospice IJsselPolder is gevestigd aan de Thomas Mannplaats 299 in Rotterdam. Dit bijna-thuis-huis beschikt over vier eenpersoonskamers met een warme, huiselijke sfeer.

In IJsselPolder kunnen mensen in de laatste levensfase het leven op geheel eigen wijze afronden. De bewoner heeft de regie. Het team van het hospice biedt aandacht en ondersteuning waar gewenst en waar nodig. Alles in IJsselPolder gebeurt met liefde, kennis en kunde.

Zorg in hospice IJsselPolder
Hospice Ijsselpolder hart

Aanmelden bewoner

Iedereen kan een plaats in ons hospice aanvragen: de toekomstige bewoner zelf, de familie, de thuiszorgorganisatie, de transferverpleegkundige of de behandelend arts.

Hospice Ijsselpolder hart

Word donateur

De Stichting Vrienden van Hospice IJsselPolder zamelt geld in voor ons hospice voor de dekking van het exploitatietekort, maar ook voor de aanschaf van noodzakelijke voorzieningen en aanpassingen in het gebouw.

Hospice Ijsselpolder hart

Vrijwilligers welkom

De stichting is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Je kunt allerlei redenen hebben om vrijwilliger te worden bij IJsselPolder. Veel vrijwilligers hebben in hun eigen leven te maken gehad met verlies en sterven.

Hospice Ijsselpolder hart

Verblijf in hospice

Als u weet dat u niet lang meer te leven hebt en het is niet mogelijk om thuis te sterven, dan kunt u terecht in ons hospice. In een huiselijke omgeving en een eigen kamer kunt u in alle rust deze laatste periode met uw naasten beleven. Uw bezoek is altijd welkom. En wil er iemand bij u blijven slapen, dan zetten we er gewoon een bed bij. U bepaalt hoe uw laatste levensfase verloopt, dat is voor ons een belangrijke waarde.

Hospice IJsselPolder logeren

Tijdelijke zorg

U heeft ervoor gekozen om uw laatste levensfase thuis door te brengen, te midden van uw naasten. Wanneer uw mantelzorger tijdelijk niet voor u kan zorgen, hebben we in ons hospice een logeerplek beschikbaar. U wordt dan een afgesproken periode liefdevol in het hospice verzorgd, zodat uw mantelzorger op adem kan komen.

Wilt u eens komen kijken in het hospice?